Онлайн сургалтын нэгдсэн платформ - Odosury.com нь олон төрлийн хувь хүний хөгжлийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг багтаасан бүх насныханд зориулсан онлайн сургалтын платформ.

Шинээр нэмэгдсэн хичээлүүд

TAOBAO онлайн захиалга

Бусад ур чадвар

Няравын сургалт

Бизнес, менежмент

Хүний нөөцийн удирдлага

Бизнес, менежмент

SketchUp

Интерьер дизайн

React JS

Програм хангамж

Биологи

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

SPSS Судалгааны программ

Програм хангамж

Indesign

Програм хангамж

Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Canva

Компьютерийн хэрэглээ

ОНЦЛОХ ХИЧЭЭЛҮҮД

Adobe Premiere Pro

График дизайн

Төсөл

Бизнес, менежмент

Хятад хэлний

Гадаад хэл

Герман хэл

Гадаад хэл

Англи хэл

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

SPSS Судалгааны программ

Програм хангамж

СОНСДОГ НОМНЫ ХУРААНГУЙ