Онлайн сургалтын нэгдсэн платформ - Odosury.com нь олон төрлийн хувь хүний хөгжлийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг багтаасан бүх насныханд зориулсан онлайн сургалтын платформ.

Шинээр нэмэгдсэн хичээлүүд

EQ

Хувь хүний хөгжил

TAOBAO онлайн захиалга

Бусад ур чадвар

Хүний нөөцийн удирдлага

Бизнес, менежмент

SketchUp

Интерьер дизайн

React JS

Програм хангамж

Биологи

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

SPSS Судалгааны программ

Програм хангамж

Adobe InDesign

График дизайн

ОНЦЛОХ ХИЧЭЭЛҮҮД

СОНСДОГ НОМНЫ ХУРААНГУЙ