Онлайн сургалтын нэгдсэн платформ - Odosury.com нь олон төрлийн хувь хүний хөгжлийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг багтаасан бүх насныханд зориулсан онлайн сургалтын платформ.

Шинээр нэмэгдсэн хичээлүүд

ОНЦЛОХ ХИЧЭЭЛҮҮД

СОНСДОГ НОМНЫ ХУРААНГУЙ