Before Happiness - Shawn Achor

Before Happiness - Shawn Achor

Before Happiness - Shawn Achor

Амжилтанд хүрэх, Азжаргалыг түгээх, Эерэг өөрчлөлт хийхэд туслах 5 Нууц Түлхүүр Before Happiness (2013) ном нь азжаргал, амжилтанд хүргэх алтан замын талаар бус харин эдгээр зүйлсэд хүрэхээс өмнө юу хийсэн байх ёстой талаар өгүүлэх болно. Үүний гол хариулт нь бид юмсыг бодитоор харах, амьдралд тохиолдох сорилт бэрхшээлийг даван туулах арга юм

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Номыг хэнд зориулсан бэ?

  • Өөрөө өөртөө туслах зөвлөгөө авахыг хүсч буй хүмүүст
  • Эерэг сэтгэл зүйн талаар сонирхогчдод
  • Дэлхий ертөнцийг бүтээлчээр харахыг хүссэн хүн бүрт

Зохиогчийн талаар

Shawn Achor нь эерэг сэтгэл зүйг баримтлагч бөгөөд 12 жил Харвардад багшлан, судалгаа хийснийхээ дараа Кэмбриджэд байрлах зөвлөгөөний ферм болох Good Think Inc., компанийн Гүйцэтгэх Захирлаар ажилласан. Тэрээр ажиллаж байх хугацаандаа судалгаагаа үргэлжлүүлсээр байв. Мөн тэр The Happiness Advantage and Big Potential хэмээх New York Times сэтгүүлийн шилдэг борлуулалттай номын зохиолч.