Eat That Frog - Brian Tracy

Eat That Frog - Brian Tracy

Eat That Frog - Brian Tracy

Eat That Frog! ном нь бүхэлдээ ажлаа хойш тавихгүй байх, цагаа зөв зохицуулахад суралцах талаар бичгдсэн юм. Ажилдаа дарагдсан мэт мэдрэмж авах нь хэвийн зүйл ч та хэрхэн “дотор орших мэлхийгээ идсэнээр” – хамгийн чухал ажлаа хамгийн түрүүнд хийснээр маш үр дүнтэй ажиллаж, илүү азжаргалтай байх болно

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Номыг хэнд зориулсан бэ?

  • Ажлыг хойш тавих дуртай хүмүүст
  • Зорилгодоо хүрэхийг хүссэн хүн бүрт
  • Хийх ёстой ажилдаа дарагдан суугаа хүмүүст

Зохиогчийн талаар

Brian Tracy нь 50 гаруй ном зохиосон бөгөөд жил бүр 250000 гаруй хүнд илтгэл танилцуулдаг шилдэг илтгэгч юм.