ЭЕШ хичээлүүд

ЭЕШ хичээлүүд

Биологи

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Монгол хэл

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Нийгэм

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Матетатик

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Хими

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Англи хэл

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Физик

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт