Англи хэл /ахисан дунд/

Англи хэл /ахисан дунд/

Англи хэл /ахисан дунд/

Энэхүү хичээлээр англи хэлний дунд гүнзгий шатны дүрмийн мэдлэгийг олж авна. Монгол хэлээр тайлбарласан учир суралцагчдад англи хэл сурахад хялбар байх болно.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Ярих, сонсох ,унших, дүрэм гэсэн үндсэн чадваруудыг заана. Англи хэлний мэдлэг чадвараа эрчимтэй сайжруулах хүсэлтэй хүмүүсд зориулан богино хугацаанд, цагаа өөрөө сонгон суралцах боломжийг олгож байна. Сургалтын цаг нь илүү уян хатан ба суралцагч хүссэн үедээ хаанаас ч хичээлээ үзэх боломжтой. Хичээлийг монгол хэл дээр тайлбарласан учир ойлгоход илүү хялбар байх болно.