Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажил, мэдээллийн системийг зохион байгуулж удирдах, санхүүгийн болон удирдлагын тайлан, судалгаа шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах чадвар эзэмшинэ.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Энэхүү анги нь таньд орон зай, цаг хугацааны хувьд хараат бус та өөрийн хүссэн үедээ интернеттэй орчинд хаанаас ч сурах боломжтой гэдгээрээ бусад сургалтаас давуу юм.

Хөтөлбөрийн зорилго:

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажил, мэдээллийн системийг зохион байгуулж удирдах, санхүүгийн болон удирдлагын тайлан, судалгаа шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах чадвар эзэмшинэ.

Агуулга: Мэргэжлийн суурь хичээлүүд нь 4-н бүлэг хичээлийн 16ш лекц болон семинартай.

Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг судалснаар:

Өнөөдрийн бизнесийн орчинд, нягтлан мэргэжлийг эзэмшиж буй хүн заавал, сурч мэдсэн байх ёстой мэдлэг, сурсан мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх практик дадлага болон мэргэжлийн суурь мэдлэгийг олж авна.