Canva

Canva

Canva

- Канва.сом сайтын ерөнхий бүтэц, постер, видео хэрхэн бэлтгэх хичээл - Зүүм програмын тухай - Лүүм програмын тухай

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

  • Канва.сом сайтын ерөнхий бүтэц, ажлын талбар нээгээд хэрхэн ажиллах, цэснүүдийг хэрхэн ашиглах, татах, хадгалахдаа хэрхэх талаар тайлбарласан хичээлүүд
  • Лүүм програмыг ашиглан хэрхэн дэлгэц бичих, гар утас болон компьютер дээрээс хэрхэн нэвтрэх талаарх хичээлүүд
  • Зүүм ашиглан онлайн хурал уулзалт, онлайн хичээл хэрхэн зохион байгуулах, дэлгэцээ шэйрлэх, рекорд хийх, гар утас болон компьютер дээрээс хэрхэн нэвтрэх заавар, өрөө үүсгэх талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах хичээлүүд