EQ

EQ

EQ

Бидэнд EQ боловсрол буюу сэтгэл хөдлөлөө таньж,удирдах, ойлгох чадамж яагаад хэрэгтэй вэ? Эдгээрийг сурч мэдсэнээр бидний амьдралд хэрхэн өөрчлөлт гарах вэ? Гэсэн асуултуудын хариултыг олох болно

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Сүүлийн жилүүдэд бидний амьдралын амжилтыг тодорхойлох нэгээхэн том хэсэг бол яалт ч үгүй EQ боловсрол болж байна. EQ нь өөрийн болон бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох, сэтгэл хөдлөлөө зөвөөр илэрхийлэх, өөрийгөө урагшлуулах, өөрийгөө хайрлах зэрэг олон олон  чадваруудыг хэлж буй. Энэхүү чадварууд бидний амьдралд эерэг нөлөө үзүүлж, амжилтад хүрэхэд тусалдаг мөн өөрийн ажил амьдралдаа сэтгэл хангалуун байхад нөлөөлж чадна.