Гадаадын их сургуульд элсэн суралцах зөвлөгөө

Гадаадын их сургуульд элсэн суралцах зөвлөгөө

Гадаадын их сургуульд элсэн суралцах зөвлөгөө

.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Тус хичээлээр гадаадын их дээд сургуулийн элсэлтийн өргөдөл бэлтгэх талаар
сурч авна. Үүнд эссэ,тодорхойлох захидал, тэтгэлэг гэх мэт багтана.