Герман хэл

Герман хэл

Герман хэл

Герман хэлний А1 түвшин буюу анхан шатны хичээлийн дүрмийн тус бүр 10 видео хичээлийг А1.1 болгон А1.2 хуваасан. Герман хэлний анхан шатны шалгалтанд тэнцэх хэмжээний мэдлэгийг эдгээр хичээлүүдээс авах бүрэн боломжтой.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Герман хэлний цагаан толгой болон үсэг, үг унших дүрмээс эхлээд тийн ялгалууд шинэ үгс, үйл үг түүний хувиргал, нэр үг түүний ялгац гишүүний дүрэм, герман хэлний өнгөрсөн цагууд, тэмдэг нэр, байж үйл үгс хамаатуулах ялгац гишүүн гэх мэт дүрэмд суралцах болно.