HTML гэж юу вэ?

HTML гэж юу вэ?

HTML гэж юу вэ?

HTML гэдэг нь Hyper Text Markup Language гэсэн үгийн товчлол юм. HTML кодчлолыг энгийн Text Editor текст боловсруулагч программуудыг ашиглан бичиж болох бөгөөд одоо веб байгуулах өргөн боломж бүхий программууд ихээр гарч ирж байгаа болхоор веб бүтээхэд маш хялбар болж өгч байна. HTML-ыг сайн сурахын тулд түүний бүтэц, бичиглэлийг сурах шаардлагатай. HTML-ын үндсэн бүтэц нь тусгай тодорхойлогчийг ашигладаг. Үүнд:“” – командыг хаах тодорхойлогч Энэ хоёр хаалтаар HTML командууд тодорхойлогддог байна.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

HTML гэдэг нь Hyper Text Markup Language гэсэн үгийн товчлол юм. HTML кодчлолыг энгийн Text Editor текст боловсруулагч программуудыг ашиглан бичиж болох бөгөөд одоо веб байгуулах өргөн боломж бүхий программууд ихээр гарч ирж байгаа болхоор веб бүтээхэд маш хялбар болж өгч байна. HTML-ыг сайн сурахын тулд түүний бүтэц, бичиглэлийг сурах шаардлагатай. HTML-ын үндсэн бүтэц нь тусгай тодорхойлогчийг ашигладаг. Үүнд:“” – командыг хаах тодорхойлогч Энэ хоёр хаалтаар HTML командууд тодорхойлогддог байна.