Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функцууд болон хөдөлмөрийн харилцааны тухай ойлготуудыг олгох

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Энэхүү 17 видёо хичээлээр хүний нөөцийн үндсэн функцуудын талаар нарийвчлан тайлбарласан. Мөн хөдөлмөрийн эрх зүйн тухай ойлголт олгох болно