Хятад хэлний

Хятад хэлний

Хятад хэлний

Хятад хэл сурах сонирхолтой бүх насныханд зориулсан хятад хэлний анхан шатны мэдлэг олгох зорилготой видео хичээл

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Уг хичээлийг насны хязгааргүйгээр хятад хэл сурах сонирхолтой бүх насны хүмүүст зориулан бэлтгэлээ. Хятад хэлний анхан шатны бүх мэдлэгийг базаж аль болох энгийн бөгөөд ойлгомжтой үг хэллэгээр тайлбарласан . Хичээл тус бүр дээр аман яриа, дүрэм, авиазүй, ханз, даалгавар зэрэг шаардлагатай бүх мэдээллийг шингээхийг зорьсон