Компьютерийн хэрэглээний үндсэн ойлголтууд

Компьютерийн хэрэглээний үндсэн ойлголтууд

Компьютерийн хэрэглээний үндсэн ойлголтууд

Компьютерийн бүтэц, үндсэн ухагдахуунуудыг ойлгомжтойгоор тайлбарлан хүргэсэн хичээл

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Том-Амжилт группын үүсгэн байгуулагч, захирал Ж.Шижирийн бэлтгэсэн компьютерийн бүтэц, үндсэн ухагдахуунуудыг ойлгомжтойгоор тайлбарлаж хүргэсэн богино хэмжээний видео хичээлүүдийг хүргэж байна