Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө

Мэргэжил сонголтын ач холбогдол болон сонгоход ямар алхмуудыг хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг зөвлөгөө хэлбэрээр тайлбарласан.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

  • Мэргэжил сонголтын ач холбогдол хэсэгт гол санааг судалгааны тоо баримт, жишээ, түүх зэрэгтэй холбож тайлбарлаж байгаа. /Зөвлөгөө 1/
  • Мэргэжил сонгоход юуг анхаарах вэ хэсэгт мэргэжлүүдийн төрөл ангилал, өөрийгөө танин мэдэх, зан чанараа нээн илрүүлэхэд туслах сорил, мэргэжилээ зөв сонгоход туслах алхмууд зэрэг багтсан. /Зөвлөгөө 2/
  • Ирээдүйд хэсэгт ирээдүйд эрэлттэй болох мэргэжилүүд, хэрэгцээ багасах мэргэжилүүд, хэрэгтэй чадварууд болон зарим нэг мэдээллийг оруулсан.