Мэтгэлцээний ур чадвар

Мэтгэлцээний ур чадвар

Мэтгэлцээний ур чадвар

Мэтгэлцээний ур чадвар хичээлээр дамжуулан Мэтгэлцээний ур чадварын анхан ба дунд шатны онолын цогц мэдлэг олгох зорилготой.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Мэтгэлцээний ур чадварын ерөнхий ойлголт, Мэтгэлцээнд хэрхэн сайн оролцох, мэтгэлцээнд төрөл болон зарчмын  тухай ойлголт  зэрэг олон төрлийн видео хичээлүүдийг багтаасан болно