Оффис менежер- Албан бичиг хөтлөлт

Оффис менежер- Албан бичиг хөтлөлт

Оффис менежер- Албан бичиг хөтлөлт

Оффис менежер нь бичиг хэрэг, захиргааны ажилд туслахаас гадна ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулна. Харилцагчдын санал гомдлыг шийдвэрлэхийн сацуу байгууллагын дүрэм, дотоод журамтай холбоотой асуудлаар харилцагчдын сонирхсон асуултад хариулж, тодорхой мэдээлэл өгнө. Захиргааны ажлыг үйлчилгээний чанар, стандарт, цаг хугацаа, журам горимд нийцүүлэн удирдана. Төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх болон ажилтнуудын гомдол санал, маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх талаар нийт ажилтнуудад удирдамж, зөвлөгөө өгнө. Байгууллагын болон байгууллагын нэгжийн дотоод журам, ажлын дараалал, үйлчилгээний стандартыг удирдлагын чиглэл, заавартай нийцүүлж зохион байгуулж, хэрэгжүүлдэг. Энэхүү сургалтанд сууснаар та бүх төрлийн албан бичиг боловсруулж, албан тушаалтанд хандан бичсэн өргөдөл, санал, гомдлыг хянан шийдэх зэрэг чадварт суралцах болно.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Оффис менежер нь бичиг хэрэг, захиргааны ажилд туслахаас гадна ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулна. Харилцагчдын санал гомдлыг шийдвэрлэхийн сацуу байгууллагын дүрэм, дотоод журамтай холбоотой асуудлаар харилцагчдын сонирхсон асуултад хариулж, тодорхой мэдээлэл өгнө. Захиргааны ажлыг үйлчилгээний чанар, стандарт, цаг хугацаа, журам горимд нийцүүлэн удирдана. Төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх болон ажилтнуудын гомдол санал, маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх талаар нийт ажилтнуудад удирдамж, зөвлөгөө өгнө. Байгууллагын болон байгууллагын нэгжийн дотоод журам, ажлын дараалал, үйлчилгээний стандартыг удирдлагын чиглэл, заавартай нийцүүлж зохион байгуулж, хэрэгжүүлдэг. Энэхүү сургалтанд сууснаар та бүх төрлийн албан бичиг боловсруулж, албан тушаалтанд хандан бичсэн өргөдөл, санал, гомдлыг хянан шийдэх зэрэг чадварт суралцах болно.

ЗОРИЛГО: Хувь хүнийг хөгжүүлж, мэргэжлийн ур чадварыг цогцоор нь эзэмшүүлэн, чадавхижуулахад оршино. Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах, бүртгэх, хадгалах, оффис менежер буюу нарийн бичгийн даргын ажлын зохион байгуулалтыг судлах, ажлын төлөвлөгөө, тайлан судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүй эзэмшинэ

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

🔷 Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай ойлголт, МУ-ын албан бичгийн стандарт, хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалт, баримт бичиг боловсруулах, найруулга зүй, тухай, МУ-ын архивын тухай хууль, архивын үндсэн стандарт,

🔷Хууль эрх зүйн мэдлэг хэрэглээ, Хөдөлмөрийн харилцаа ба хууль эрх зүйн зохицуулалт, байгууллагын архив, хууль эрх зүйн орчинг судлах, хувь хүний нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль,

🔷Мэдээлэлийн технолгийн хэрэглээ, SPSS программ дээр мэдээлэл боловсруулах

- Баримт бичиг боловсруулах шивэх

- Бизнесийн тооцоо хийх,хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах

- Слайд илтгэл ,тайлан бэлтгэх

ДАВУУ ТАЛ: Орон зай, цаг хугацааны хувьд хараат бус та өөрийн хүссэн үедээ интернеттэй орчинд хаанаас ч сурах боломжтой.

СУРГАЛТАНД СУУСНААР ТАНД ОЛДОХ БОЛОМЖУУД - ДАВУУ ТАЛУУД:

-Танхимын сургалтыг цаг хугацаа, зардал мөнгө хэмнэн онлайнаар олж авах бүрэн боломжтой.

-Та өөрийн суралцах цагийг зохион байгуулж, цаг төлөвлөлт, судлах материалыг шинжлэх, нэгтгэх чадварыг өөртөө бий болгож чадна.

-Багштайгаа цахим орчиноор дамжуулан холбогдох боломжтой.