React JS

React JS

React JS

React JS програмчлалын хэл нь 2011 оноос эхлэн хөгжүүлэгдэж байгаа user interface, front end хийхэд зориулсан үр дүнтэй, ямар нэгэн журамд баригдаагүй, уян хатан JavaScript сан юм. create-react-app гэсэн модулыг ашиглан react аппликейшн хийж сурах болно.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

React JS програмчлалын хэл нь 2011 оноос эхлэн хөгжүүлэгдэж байгаа user interface, front end хийхэд зориулсан үр дүнтэй, ямар нэгэн журамд баригдаагүй, уян хатан JavaScript сан юм. 
 create-react-app гэсэн модулыг ашиглан react аппликейшн хийж сурах болно.