React JS

React JS

React JS

React JS, Redux сангууд ашиглан Web application хийх чадварыг эзэмшүүлэх хичээл

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

React JS, Redux сангууд ашиглан амарханаас хэцүү хүртэл project-ууд хийх замаар practice дээр суурилан Web application хийх чадварыг эзэмшүүлэх хичээл