Солонгос хэл

Солонгос хэл

Солонгос хэл

Солонгос хэлний анхан шат

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Солонгос хэлний цагаан толгой болох Хангыл үсэгтэй танилцаж, анхан шатны хэл зүйн дүрмийг мэдэж ойлгоно