Төсөл

Төсөл

Төсөл

Төсөл хэрхэн бичих талаарх дэлгэрэнгүй хичээл

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Төсөл хэрхэн бичих вэ? гэсэн ерөнхий сэдэв дор хэрхэн , ямар дарааллаар, ямар загвараар бичигддэг тухай заана. Мөн төсөл боловсруулахдаа юу юунд анхаардаг тухай дэлгэрэнгүй заах юм.