Веб сайтын responsive гэж юу вэ?

Веб сайтын responsive гэж юу вэ?

Веб сайтын responsive гэж юу вэ?

Веб сайтын Responsive гэдэг нь бүх төхөөрөмжөөс /утас, таблет, нөүтбүүк/ нэвтэрсэн веб сайтын дизайн эвдрэхгүй хэвийн харагдаж байхыг хэлдэг. CSS- Cascading Style Sheets гэсэн үгийн товчлол юм. CSS програмчлалын хэлийг юунд ашиглах, кодын бичиглэл болон хэрэглээний талаар үзэх болно. Мөн CSS програмчлалын хэл дээр үндэслэн responsive хийх.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Веб сайтын Responsive гэдэг нь бүх төхөөрөмжөөс /утас, таблет, нөүтбүүк/ нэвтэрсэн веб сайтын дизайн эвдрэхгүй хэвийн харагдаж байхыг хэлдэг. 
CSS- Cascading Style Sheets гэсэн үгийн товчлол юм. CSS програмчлалын хэлийг юунд ашиглах, кодын бичиглэл болон хэрэглээний талаар үзэх болно.  Мөн CSS програмчлалын хэл дээр үндэслэн responsive хийх.