Хичээлүүд

Tatatonga.com ашиглах заавар

Үнэгүй хичээлүүд

Amjilt 3.0 системийн ашиглах заавар

Amjilt 2.0 системийн ашиглах заавар

Архив, албан хэрэг хөтлөлт

Бизнес, менежмент

Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил

Мэтгэлцээний ур чадвар

Хувь хүний хөгжил

Илтгэх ур чадвар

Хувь хүний хөгжил

EQ

Хувь хүний хөгжил

TAOBAO онлайн захиалга

Бусад ур чадвар

Хүний нөөцийн удирдлага

Бизнес, менежмент

SketchUp

Интерьер дизайн

React JS

Програм хангамж

SPSS Судалгааны программ

Програм хангамж

Adobe InDesign

График дизайн

Canva

График дизайн

Corel Draw

График дизайн

Солонгос хэл

Гадаад хэл

Герман хэл

Гадаад хэл

Хятад хэлний

Гадаад хэл

Төсөл

Бизнес, менежмент

MS Powerpoint

Компьютерийн хэрэглээ

Япон хэл

Гадаад хэл

Adobe Premiere Pro

График дизайн

Хүний нөөцийн менежмент

Бизнес, менежмент

Бизнесийн удирдлага

Бизнес, менежмент

Adobe Photoshop

График дизайн

Adobe Illustrator

График дизайн

Adobe After Effects

График дизайн

React JS

Програм хангамж

HTML гэж юу вэ?

Програм хангамж

English- Intermediate

Гадаад хэл

English- Pre Intermediate

Гадаад хэл

English- Elementary

Гадаад хэл

Autocad сургалт

Интерьер дизайн