PREMIUM

ОНЦГОЙ ХЯМДРАЛ

365.000₮ 99'000₮

Нэг жилийн эрхийн үнээр

Зөвхөн эхний1000 хэрэглэгчдэд

LIFETIME

Насан туршын эрх

 • Өдөр болгон тархиа цэнэглэж мэдлэгээ тэлэх
 • Тогтвортой өсөлт хөгжил
 • Хөрвөн ажиллах чадвар
 • Мэргэжлээ дээшлүүлэх
 • Ур чадвараа хөгжүүлэх
 • Олон талын мэдлэгтэй болох
 • Цаг болон мөнгөө хэмнэх

ODOSURY платформд байршсан 10 чиглэлийн мэргэжлийн, ур чадварын бүхий л хичээлийн контентууд болон сонсдог ном, ЭЕШ хичээлүүдийг 1 төлөлтөөр 1 жилийн турш интернеттэй орчноос гар утас болон компьютер болон бусад төхөөрөмжөөс хязгааргүй үзэх боломжтой.

Мөн зөвхөн PREMIUM хэрэглэгчиддээ зориулж цогц систем агуулгын дагуу бэлтгэсэн хичээлүүдийг бүрэн судалж дууссаны дараа шалгалт өгч сертификат авах боломжийг олгодог.

Харилцагчтайгаа банйга эргэх холбоотой байдаг учраас та цаашид ямар төрлийн сургалт авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлэхэд бид таны хүсэлтийг хүлээн авч тухайг чиглэлийн хичээлийг оруулдгаараа онцлогтой.

ODOSURY – ийн PREMIUM хэрэглэгчид дараах боломжууд нээлттэй

 • 11 жилийн хязгааргүй хэрэглээ
 • 2Олон төрлийн мэргэжлийн болоод ур чадварын хэрэгцээтэй сургалтуудыг нэг дор авах
 • 3Платформ дээр байрлах бүх багцыг үнэгүй үзэх
 • 4Зөвхөн 1 сургалтанд 1 удаа сурах төлбөрөөр бүх төрлийн хичээлийг үзэх эрх
 • 5Бүх насныханд зориулсан
 • 6Салбар бүрийн чадварлаг багш нараар бэлдүүлсэн хичээлийг үзэх эрх
 • 7Хичээл болгоныг систэмтэйгээр, ойлгомжтойгоор сурахаар бэлтгэсэн учраас ойлгоход хялбар
 • 8Чанар болон дуу дүрсний шаардлага хангасан сургалтын контентуудыг үзнэ
 • 9Хичээлийг компьютер, гар утас, таблет, телевизор зэргээс үзэх боломжтой
 • 10Интернеттэй л бол хаанаас ч 7/24 цаг сурах боломж
 • 11Хичээлтэй холбоотой шалгалт өгч сертификат авах эрх
 • 12Дэлхийн шилдэг бэстселлэр номнуудыг хураангуй хэлбэрээр сонсох боломж
 • 13Хичээлийг систэмтэйгээр үзэж судалснаар сонирхогчоос мэргэжлийн түвшинд хүрэх боломж
 • 14Зөвхөн ODOSURY хэрэглэгчдэд тусгайлан зориулж бэлтгэсэн оюуны өмчийн контентууд
 • 15Үзсэн хичээлээр мэргэшиж, хаана ч ажиллахад гологдохгүй чадвартай болох